Телефоны приемной:
(8877) 52-16-23
(8877) 57-03-48

Бзэр къэтэжъугъэухъум…

13 ноябрь 2017, Понедельник
517
0

ШэкIогъум и 9-м, Мыекъуапэ щыIэгъэ Дунэе инвестиционнэ форумэу «INVEST IN ADYGEA» зыфиIорэм хэлэжьэнэу къэкIогъэ лIыкIохэу, Тырку хэгъугум къикIыгъэ тилъэпкъэгъухэм, Гуманитар ушэтынхэмкIэ адыгэ республикэ институтэу КIэрэщэ Тембот ыцIэ зыхьрэм ипащэу ЛIыIужъу Адам аIукIагъ. ЗэIукIэр гуфэбэныгъэ хэлъэу, тынчэу рекIокIыгъ. ХакIэхэм Тырку хэгъэгум щылэжьэрэ Адыгэ хасэм Iоф зэришIэрэ шъыкIэр, Iофыгъо зэфэшъхьафэу зэхащэхэрэм адыгэхэр яшъыпкъэу, агу етыгъэу зэрэхэлажьэхэрэр къыраIотыкIыгъ. ЗэIукIэм анахь Iоф шъхьаIэу къыщытэджыгъэр адыгабзэм икъэухъумэн ары. Инстиутым ипащэу ЛIыIужъу Адам игущыIэ зыфиузэнкIыгъэр, IэкIыбым щыпсэурэ адыгэхэри, Адыгэ республикэм щыпсэухэри тIэ зэкIэдзагъэу бзэр къыткIэхъухьэрэ ныбжьыкIэхэм зэрядгъэшIэн фаер, сыда пIомэ: тибзэ, тикультурэ ахэр тинеущырэ мафэх.... Ащ хьакIэхэми дырагъэштагъ ыкIи къаIугъ: Тыркум адыгабзэр щызарагъашIэу курсхэр мымакIэу зэрэщыIэхэр, бзэр зэзгъэшIэнэу шIоигъоныгъэ зиIэхэми зарахахъорэр.
ЗэIукIэм хэлэжьагъэхэм Iугъэ зэдашIыгъ: адыгабзэм ылъэныкъокIи, культурнэ зэхэщэн IофхэмкIи зэдеIэжьынхэу ыкIи зэлъыкIонхэу.

скачать dle 11.3
Обсудить
Добавить комментарий
Комментарии (0)
Прокомментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наш коллектив
Партнеры